MISTÄ ON KYSE?
Kiinnostavatko arkeologiset kohteet tai vanhat rakennukset? Haluaisitko tehdä jotakin konkreettista niiden hyväksi? Adoptoi monumentti -toiminta rohkaisee jokaista oman, paikallisen ympäristönsä arvostamiseen ja vaalimiseen. Se antaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoidon parissa.
Hoitotoiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten parissa. Adoptoija ei omista kohdettaan, vaan huolehtii siitä, tarkkailee sen kuntoa, voi tutkia kohteen historiaa tai järjestää halutessaan paikalla erilaisia tapahtumia. Toimintaa esitellään kuvin ja tekstein myös esitteessämme.

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS FACEBOOKISTA JA TWITTERISTÄ
http://www.facebook.com/adoptoimonumentti
http://twitter.com/adoptoimonument

Niittotalkoot Rapolassa 2013

Niittotalkoot Hirvikallion kalmistolla 2013. © Miia Hinnerichsen

KENELLE?
Rakennuksen tai muinaisjäännöksen adoptoija voi olla esimerkiksi yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhteisö, kuten koulu. Jotkut ovat perustaneet yhdistyksen varta vasten hoitokohteensa ympärille. Osaan kohteilla järjestettävistä hoitotapahtumista tai talkoista voi osallistua kuka tahansa.
Adoptoijilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, ennakkotietoja kulttuuriympäristöasioista tai rakennusalan erikoistaitoja. Kiinnostus ja innostus riittävät pitkälle, ja kulttuuriympäristön hoitotyötä oppii parhaiten tekemällä!

MITÄ TEHDÄÄN?
Hoitoporukka seuraa kohteensa kuntoa ja tekee tarvittaessa hoitosuunnitelman mukaisia hoito- ja kunnostustoimia. Hoitotoimista raportoidaan vuosittain kunkin alueen toiminnasta vastaavalle museolle. Adoptoinnin tarkoituksena on myös tehdä kulttuuriympäristön kohteita tunnetuksi. Kohteille voidaan esimerkiksi suunnitella ja pystyttää opastauluja.
Muinaisjäännösten hoidon tärkeänä päämääränä on tehdä kohde helpommin havaittavaksi. Hoitoon kuuluukin usein kasvillisuuden raivausta, niittoa, vesakon poistoa ja roskien siivoamista.
Rakennusperinnön hoidossa pienillä ja yksinkertaisilla hoito- ja kunnostustöillä on suuri merkitys. Esimerkiksi katon ja vesikourujen pitäminen puhtaina, kasvillisuuden raivaaminen seinustoilta, maalaus, punamultaus ja ikkunoiden kunnostus sopivat adoptoijien tehtäväksi. Rakennuksen kunnon tarkkaileminen estää mahdollisia vaurioita kehittymästä vakaviksi.

pulteriaitaMILLAISIA KOHTEITA?
Kohdevalikoima on monipuolinen kattaen kaikkea mahdollista rautakautisesta linnavuoresta kiviaitoihin, rakennetun ympäristön osalta esimerkiksi kellareita, kivikioskeja, makasiineja ja laululavoja. Kohteiksi valikoidaan mielellään huomiota herättäviä ja symbolisia, hyvin esillä olevia kohteita, jotka levittävät samalla sanomaa kansalaisten tahdosta vaalia omaa kulttuuriperintöänsä. Museoille voi myös ehdottaa kohdetta, jolloin sen soveltuvuus adoptointi toimintaan selvitetään.

 

Kahvitauko talkooleirillä © Miia Hinnerichsen

Kahvitauko talkooleirillä © Miia Hinnerichsen

 

 

MIKSI LÄHTEÄ MUKAAN?
– Opastetut retket
– Menneisyyden jälkien lukutaito
– Talkooleirit
– Irtiotto arjesta
– Konkreettinen tekeminen
– Oman käden jälki
– Mielekäs harrastustoiminta
– Uudet ihmiset
– Viihtyisä ja monimuotoinen ympäristö
– Rakkaan rakennuksen tai paikan säilyminen
– Hyvä mieli?