Daily Archives: 14.09.2016

Kulttuuriympäristöleiri talkoili Sääksmäellä 9.-11.9.2016

Maakuntamuseon neljäs kulttuuriympäristöleiri toteutettiin syyskuussa Sääksmäen tutuissa maisemissa. Perinteiseen tapaan sää suosi ja talkooporukka oli erittäin innokasta ja aikaansaapaa. Leirin järjestelyissä yhteistyökumppaneina olivat Valkeakosken kaupunki ja Museovirasto.

Kulttuuriympäristöleiri on osa maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toimintaa. Tavoitteena on tarjota kertaluontoinen mahdollisuus tehdä työtä yhteisen ympäristömme hyväksi – ja nauttia samanhenkisestä seurasta, leirielämän iloista, oppia ja kokea jotakin uuttakin. Leirille osallistui tänä vuonna 16 innokasta kulttuuriympäristön ystävää.

Perjantaina teimme iltakävelyn Sääksmäen kirkon seudun maisemiin. Kirkossa oppaana toimi kappalainen Juha Valkama. Ilta päättyi majoituspaikkamme Pappilanniemen kodalla lettuja paistellen.

raporttikuva1

Lauantai valkeni suhruisena, mutta illalla pääsimme jo ihailemaan auringonlaskua Rapolan harjulta. Siinä välissä rehkimme Voipaalan 1830-luvulla rakennetun kivinavetan saumausten sekä Rapolan linnavuoren muinaisjäännösalueen raivauksen parissa.

Kivinavetan seinistä irroteltiin rapisevaa laastia, jonka jälkeen aukot paikattiin uudella ”kuralla”. Päivän aikana moni leiriläinen löysi sisäisen muurarinsa. Työtä jäi vielä toisellekin päivälle, joten innokkaimmat leiriläiset jatkoivat seinällä vielä toisenkin talkoopäivän.

raporttikuva2

Rapolan linnavuorella raivattiin vesakkoa linnavuoren vallien ympäristöstä. Työ kävi liikunnasta, mutta talkooporukka ehti päivän aikana kiertää lähes koko linnavuoren alueen!

Työn tuloksista päästiin nauttimaan tuoreeltaan illan Rapola-kierroksella, jonka veti Museoviraston Olli Soininen. Raivaustyön ansiosta sunnuntaina pystyttiin myös havainnoimaan Rapolan rakenteita aiempia tutkimuksia tarkemmin.

raporttikuva3

Sunnuntaina vuorossa oli kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvää ohjelmaa. Osa leiriläisistä jatkoi käytännön hommissa, osa pääsi käytännössä tekemään rakennetun ympäristön inventointia Voipaalan pihapiiriin, muinaisjäännösinventointia Rapolan linnavuorelle tai hautausmaainventointia Sääksmäen hautausmaalle. Hautausmaan porukka myös puhdisti hautakiviä, joista löytyikin mm. ennen kätkössä ollut muistolause. Voipaalassa saatiin täydennettyä ja ajantasaistettua aiemman rakennusinventoinnin tietoja, ja Rapolan linnavuorelta löydettiin uusia, aiemmin dokumentoimattomia muinaislinnan rakenteita. Huikeaa! Työtä ohjasivat maakuntamuseon tutkijat. Leirin päätteeksi kokoonnuttiin vielä Pappilanniemeen käymään läpi päivän antia.

raporttikuva4

Lämmin kiitos kaikille leiriläisille upeasta syysviikonlopusta! Ensi vuonna uudestaan?

Niin ja se navetan seinä… Alla oleva ennen-jälkeen kuva kertonee työn merkityksestä!

raporttikuva5

Yhdessä tehden -juhlaseminaarin tunnelmia

Adoptoi monumentti -toiminta voitti Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen/Europa Nostra -palkintojen Grand Prix’n 2016 kategoriassa Koulutus ja tietoisuuden herättäminen. Palkintoa juhlistettiin museokeskus Vapriikissa perjantaina 9.9.2016 järjestetyssä juhlaseminaarissa sekä seuraavan päivän bussiretkellä.

Juhlaseminaarin avasi Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Europa Nostran valtuuston jäsen, Graham Bell sekä Europa Nostra Finlandin varapuheenjohtaja Benito Casagrande toivat edustamansa järjestön tervehdykset, minkä jälkeen Graham Bell esitteli Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen/ Europa Nostra-palkintojen 2016 Adoptoi monumentti -toiminnalle myöntämän pääpalkinnon.

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Graham Bell sanoi: “Europa Nostra on peräti jo yli 50 vuoden ajan toiminut yhteiskunnan kulttuurisena peilinä, joka kertoo meille miten me näemme toisemme. Palkintoja on jaettu jo yli 16 vuoden ajan. Ne muodostavat ainutlaatuisen kokoelman ”parhaita” hankkeita, jotka kannustavat ihmisiä toimimaan osoittamalla, että asioita voidaan tehdä hyvin, että on mahdollista kohota tavanomaisen tuolle puolen, olla ainutlaatuinen. Adoptoi monumentti -ohjelma tulee nyt osaksi tätä Euroopan ”parhaimmistoa”.”

Itse saman palkinnon samassa kategoriassa vuonna 2015 palkinnon voittaneena, Graham Bell kokee Adoptoi monumentti -toiminnan erityisen läheiseksi: ”Tämä palkinto annetaan yhdessä tekemisestä. Sen tarkoitus on korostaa, miten ihmiset eri puolilla Eurooppaa toimivat paitsi rakennusten myös perinteiden säilyttämiseksi; miten täällä panostetaan seuraavaan sukupolveen eikä vain seuraavaan projektiin.”

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Yleisölle avoimen seminaarin loppupäivän teemana on kulttuuriperintöön liittyvät yhdessä tekemisen muodot sekä erityisesti Adoptoi monumentti -toiminta. Kansanedustaja ja kirjailija Satu Hassi piti sydämellisen puheenvuoron kulttuuriympäristön merkityksestä ihmisille. Adoptoijat esittelivät hoitokohteitaan ja toimintaansa niillä. Asiantuntijaesitelmiä kuultiin mm. seuraavilta henkilöiltä: Janne Vilkuna (Kotiseutuliiton puheenjohtaja, professori, Jyväskylän yliopisto), Maunu Häyrynen (maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto), Tiina Kivioja (tutkijakoulutettava, Oulun yliopisto), Suzie Thomas (museologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) sekä Sirkku Pihlman (tutkija, Turun yliopisto). Skotlantilaiseen Adoptoi monumentti -toimintaan tutustuttiin Skype-yhteyden välityksellä.

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Seminaarin päätteeksi jaettiin Pirkanmaan vuoden 2016 kulttuuriympäristöpalkinto, joka tänä vuonna myönnettiin Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle. Rakennuskulttuurikeskus Piirua ylläpitävä ja kehittävä toimija palkittiin vuosien ahkeroinnista rakennusperinnön hoidon edistäjänä. Uittajankadun varressa seisova Uittoyhdistyksen talo on keskuksen toiminnan konkreettinen tulos, mutta Piirun työn tulokset alkavat näkyä myös yhä laajenevana rakennuskulttuurin toimijoiden verkostona, lisääntyneenä yhteisöllisyytenä ja vanhaa kunnioittavan korjausrakentamisen parempana ymmärtämisenä.

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2012 alkaen pirkanmaalaisille ansioituneille yhdistyksille, yksityishenkilöille tai hankkeille. Palkinto on uniikki valokuvataideteos palkitun toimintapiiriin kuuluvasta aiheesta. Palkinnon myöntää Vapriikissa toimiva Pirkanmaan maakuntamuseo.

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Seminaariin liittyvällä adoptoiduille kohteille suuntautuneella retkellä lauantaina 10.9.2016 vierailtiin Messukylän lainaviljamakasiinilla ja Pälkäneen rauniokirkolla, joissa molemmissa oppaina toimivat kohteen adoptoijat. Valkeakosken Sääksmäellä tutustuttiin käynnissä olleen Adoptoi monumentti -leirin talkookohteisiin: Voipaalan kartanolla leiriläiset korjasivat kivinavetan rappaussaumoja ja Rapolan linnavuorella raivattiin vesakkoa. Rapolan alueen kulttuurimaisemaan opasti Museoviraston intendentti Olli Soininen.

© Hannele Kuitunen ja Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo

© Hannele Kuitunen ja Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo

Lisätietoja:
Yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen puh. 040 520 1282, tuija-liisa.soininen(a)tampere.fi
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, sihteeri Irma Rantonen, puh. 050 5622 552, info(a)piiru.fi

Mikä on Europa Nostra?

Europa Nostra on 40 maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa. Kaikki Europa Nostran suomalaiset jäsenet ovat myös Europa Nostra Finlandin jäseniä. Yhdistyksen toimistona toimii Suomen Kotiseutuliiton toimisto Helsingissä.

Europa Nostra on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista, lahjoituksista, Euroopan komissiolta ja muilta julkisorganisaatioilta sekä yksityisiltä rahoittajilta saaduin varoin. Europa Nostra jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, antaa neuvontaa sekä järjestää tiedotuskampanjoita kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta. Järjestö on saanut tehtäväkseen myös jakaa EU:n vuosittaiset kulttuuriperintöpalkinnot oman palkinto-ohjelmansa yhteydessä. Palkinnon hakuaika päättyy 1. lokakuuta. Järjestön vuosittainen päätapahtuma European Heritage Congress järjestetään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Turussa.

www.europanostra.org
http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
www.flickr.com/photos/europanostra/albums
https://twitter.com/europanostra