Showing 10 from 153 Items

Count:
Sort by:
Order:

Rantavainionmäki, Sastamala

The Rantavainionmäki cemetery is located on the eastern shore of Lake Rautavesi. The cemetery comprises 15 burial mounds and a level underground burial area. No signs of the latter can be distinguished above ground. The first finds from this cemetery are from the 1940s when a bronze ring, burnt bone, pottery fragments and coal from […]

read more

Rantavainionmäki

Rantavainionmäen kalmisto sijaitsee Sastamalassa Rautaveden itärannalla. Rantavainionmäen kalmistoalueeseen kuuluu 15 kiven- ja maansekaista röykkiötä sekä polttokenttäkalmisto. Polttokenttäkalmistosta ei näy merkkejä maanpinnalle. Ensimmäiset löydöt kalmistosta ovat 1940-luvulta, jolloin kummusta nro 1 löydettiin pronssinen sormus, palanutta luuta, saviastian siruja sekä hiiltä. Nämä löydöt Helmer Salmo on määritellyt merovingiaikaisiksi (600-800 jKr.). Yksi röykkiöistä ja osa siihen liittynyttä polttokenttäkalmistoa […]

read more

Pälkäneen rauniokirkko

Pälkäneen rauniokirkko sijaitsee Pälkäneen nykyisen keskustan ja “uuden” kirkon itäpuolella. Raunio sijaitsee Epaalan, Kuulialan ja Onkkaalan kylien avoimessa peltomaisemassa, joka rajautuu Tampere-Lahti –tiehen keskustaajaman suunnassa. Tieltä rauniolle on matkaa 130 metriä. Pälkäneen Pyhän Mikaelin kirkko on rakennettu vuoden 1500 vaiheilla. Ensimmäisenä kirkkoon rakennettiin kirkkosali ja pohjoispuolen muurattu sakaristo. Eteläpuolen asehuone tehtiin vasta runkohuoneen valmistumisen jälkeen. […]

read more

Hill fort in Pentti

The north and west slopes of the former hill fort are inaccessible, whereas the less steep slopes facing east and south contain traces of ancient fortifications. The remains include foundations of stone walls, gate structures and four rectangular stone perimeters interpreted as dwelling remains. The archaeologist Hjalmar Appelgren carried out excavations in the hill-fort area […]

read more

Pentin linnavuori

Linnavuoren pohjois- ja länsirinteet ovat kulkukelvottomia, kun taas loivemmilla itä- ja etelärinteillä on jäännöksiä muinaisista varustuksista. Linnavuoren muinaisista varustuksista on jäljellä kivisiä vallien perustuksia, porttirakennelmia sekä neljä asumuksen jäänteeksi tulkittua suorakaiteenmuotoista kivikehää. Itärinteen porttirakennelma lienee alkuperäinen kulkureitti linnavuorelle. Arkeologi Hjalmar Appelgren on suorittanut linnavuorella kaivaustutkimuksia vuonna 1886. Pentin linnavuori on kallioinen mäki Kuloveden Kojolanselän itärannalla […]

read more

Nuoliala Cairn

The cairn in Nuoliala is about four metres in diameter and has an oval mound shape. No excavations have been carried out at the site. The shape suggests that it belongs to the category of cairns made of both stones and soil; such Iron Age cairns are typical of the Pirkanmaa and Häme regions. The […]

read more

Nuolialan röykkiö

Nuolialan röykkiön muoto on kumpumainen ja soikea. Muinaisjäännöksen koko on 4 x 4 m ja sen korkeus on muutamia kymmeniä senttejä. Pinta on sammalen ja ruohon peittämä. Röykkiön kivet tuntuvat sammalen alta. Kohteessa ei ole tehty kaivaustutkimuksia. Muodon perusteella se kuuluu ns. maan- ja kivensekaisiin hautaröykkiöihin, jotka ovat tyypillisiä rautakauden hautamuotoja sekä Pirkanmaalla että Hämeessä. […]

read more

Nuijanniemen lapinraunio

Nuijanniemen lapinraunio sijaitsee entisen Pohjaslahden pitäjän (nyk. Mänttä-Vilppulan) Tarjanneveden itärannalla. Röykkiö on rakennettu Nuijasalmen suulle liikenteellisesti keskeiselle paikalle. Nykyisin sen muoto on soikeahko ja se on kooltaan noin 3 x 5 metriä ja korkeutta sillä on noin 70 senttimetriä. Tutkijoiden tietoon kohde tuli vuonna 1969, jolloin lääkintöneuvos Einar Palmén toimitti Kansallismuseoon kaksi pronssirengasta, jotka vahtimestari […]

read more

Hoitoavustuksia kohteille keväällä 2013

Museovirastolta voi vuosittain hakea avustuksia muinaisjäännösten hoitoon. Vuodelle 2013 avustusta saivat adoptoijista mm. Pispalan Moreeni ry ja Reuharinniemen lapinraunion adoptoijat ry opastaulujen pystyttämiseen hoitokohteilleen ja Vanhan kirkon suojeluyhdistys ry Pälkäneen rauniokirkon hoitoon.

read more

Vallimäen puolustusvarustukset

Vallimäen (Kankaanpäänmäen puolustusvarustukset) kuuluvat pääkaupunkiseudulta Virroille ja sieltä edelleen Ähtärin kautta Kuopioon ja Nurmekseen kulkevaan puolustusketjuun, jonka Venäjän armeija rakensi tai rakennutti ensimmäisen maailmansodan (v. 1914-1918) aikana suojatakseen Helsinkiä ja Pietaria saksalaisten hyökkäykseltä Pohjanlahden suunnalta. Linnoituksia ei käytetty maailmansodan aikana, mutta osaa niistä käytettiin vuoden 1918 sodassa. Kohde sijaitsee noin puoli kilometriä Honkolan kartanon pohjoispuolella […]

read more