Showing 8 from 168 Items

Count:
Sort by:
Order:

Lentävänniemen lapinraunio

Näsijärven rantakalliolla sijaitsevan lapinraunion koko on noin 7 kertaa 9 metriä. Raunion keskellä on syvennyksiä, joista osa saattaa liittyä raunion aiempaan penkomiseen. Raunion päällä kasvaa puita. Lapinraunio sijaitsee Lentävänniemen koilliskärjen tuntumassa avokalliolla, noin 20 metrin etäisyydellä rannasta. Kohteen läheisyydessä kasvaa mäntymetsää. Hoito-ohjeet Kohteen hoito on lähinnä haudan nykykunnon ylläpitävää hoitoa. Hoitotoimet ovat vesakon ja heinikon […]

read more

Ali-Uotila

The cairns in Ali-Uotila are part of an Iron Age cemetery. The cemetery was originally located on the shoreline at the north-west end of Lake Vanhajärvi, which has now been drained. There are 21 cairns in the area, of which five have been excavated. The cemetery also includes a sacrificial stone. The area is also […]

read more

Ali-Uotila

Ali-Uotilan röykkiöt ovat osa Vanhajärven luoteispäässä sijainnutta rautakautista kalmistoa, joka on sijainnut myöhemmin kuivatun Vanhajärven rannassa noin 300 metriä pitkänä vyöhykkeenä. Kalmiston röykkiöistä tutkittiin vuonna 1954 yksi, vuonna 1961 kolme ja vuonna 1989 vielä yksi. Kuusi vuotta myöhemmin, vuonna 1960 kartoitettiin paikalta 21 röykkiötä, joista 3 on tuhoutunut tienrakennuksen yhteydessä. Kalmistoon kuuluu myös kuppikivi. Hoito-ohjeet […]

read more

Hääkivi Burial Mound

This typically Finnish Iron Age cremation cemetery is located near the Hääkivi tourist destination. Located below level ground, the cemetery can be identified as an overgrown stony area in the middle of a clayey field. The goal of maintenance here is to clear vegetation in order to improve the conditions for junipers growing in the […]

read more

Ilmoittaudu

Etsitkö uutta harrastusta? Olisitko kiinnostunut hoitamaan muinaisjäännöstä tai vanhaa rakennusta? Täytä alle yhteystietosi ja klikkaa LÄHETÄ, niin otamme sinuun yhteyttä. Voit myös ilmoittaa sopivasta hoitokohteesta täyttämällä alle kohteen nimen ja lisätietoihin osoitteen tai muita sijaintitietoja kohteesta.

read more

Hääkiven kalmisto

Hääkiven rautakautinen hautapaikka (Hääkivi II), polttokenttäkalmisto, sijaitsee nykyisin Lempäälän Hääkiven matkailualueen läheisyydessä. Kalmiston länsipuolella on Liuhanvuolteen ja Ahtialanjärven yhtymäkohta. Kalmisto näkyy Turku – Tampere -tielle, mikä kulkee muutaman kymmenen metrin etäisyydellä kohteen pohjoispuolella. Kalmisto erottuu tasaisen savipellon keskellä olevana kasvillisuuden peittämnä kivikkoisena saarekkeena. Hoito-ohjeet Hoidon tavoitteena on kasvillisuutta raivaamalla sekä niittämällä parantaa saarekkeella kasvavien katajien […]

read more

Uutiset

Täältä löydät Adoptoi monumentti -toimintaa koskevat uutiset ja ajantasaiset tiedot toiminnan puitteissa järjestettävistä tapahtumista.

read more

Adoptoi monumentti

MISTÄ ON KYSE? Kiinnostavatko arkeologiset kohteet tai vanhat rakennukset? Haluaisitko tehdä jotakin konkreettista niiden hyväksi? Adoptoi monumentti -toiminta rohkaisee jokaista oman, paikallisen ympäristönsä arvostamiseen ja vaalimiseen. Se antaa kaikille mahdollisuuden aloittaa uuden mielenkiintoisen harrastuksen kulttuuriympäristön hoidon parissa. Hoitotoiminta on vapaaehtoistyötä vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten parissa. Adoptoija ei omista kohdettaan, vaan huolehtii siitä, tarkkailee sen kuntoa, […]

read more