Category Archives: Uutiset

Kulttuuriympäristöleiri talkoili Sääksmäellä 9.-11.9.2016

Maakuntamuseon neljäs kulttuuriympäristöleiri toteutettiin syyskuussa Sääksmäen tutuissa maisemissa. Perinteiseen tapaan sää suosi ja talkooporukka oli erittäin innokasta ja aikaansaapaa. Leirin järjestelyissä yhteistyökumppaneina olivat Valkeakosken kaupunki ja Museovirasto.

Kulttuuriympäristöleiri on osa maakuntamuseon Adoptoi monumentti -toimintaa. Tavoitteena on tarjota kertaluontoinen mahdollisuus tehdä työtä yhteisen ympäristömme hyväksi – ja nauttia samanhenkisestä seurasta, leirielämän iloista, oppia ja kokea jotakin uuttakin. Leirille osallistui tänä vuonna 16 innokasta kulttuuriympäristön ystävää.

Perjantaina teimme iltakävelyn Sääksmäen kirkon seudun maisemiin. Kirkossa oppaana toimi kappalainen Juha Valkama. Ilta päättyi majoituspaikkamme Pappilanniemen kodalla lettuja paistellen.

raporttikuva1

Lauantai valkeni suhruisena, mutta illalla pääsimme jo ihailemaan auringonlaskua Rapolan harjulta. Siinä välissä rehkimme Voipaalan 1830-luvulla rakennetun kivinavetan saumausten sekä Rapolan linnavuoren muinaisjäännösalueen raivauksen parissa.

Kivinavetan seinistä irroteltiin rapisevaa laastia, jonka jälkeen aukot paikattiin uudella ”kuralla”. Päivän aikana moni leiriläinen löysi sisäisen muurarinsa. Työtä jäi vielä toisellekin päivälle, joten innokkaimmat leiriläiset jatkoivat seinällä vielä toisenkin talkoopäivän.

raporttikuva2

Rapolan linnavuorella raivattiin vesakkoa linnavuoren vallien ympäristöstä. Työ kävi liikunnasta, mutta talkooporukka ehti päivän aikana kiertää lähes koko linnavuoren alueen!

Työn tuloksista päästiin nauttimaan tuoreeltaan illan Rapola-kierroksella, jonka veti Museoviraston Olli Soininen. Raivaustyön ansiosta sunnuntaina pystyttiin myös havainnoimaan Rapolan rakenteita aiempia tutkimuksia tarkemmin.

raporttikuva3

Sunnuntaina vuorossa oli kulttuuriympäristön tutkimukseen liittyvää ohjelmaa. Osa leiriläisistä jatkoi käytännön hommissa, osa pääsi käytännössä tekemään rakennetun ympäristön inventointia Voipaalan pihapiiriin, muinaisjäännösinventointia Rapolan linnavuorelle tai hautausmaainventointia Sääksmäen hautausmaalle. Hautausmaan porukka myös puhdisti hautakiviä, joista löytyikin mm. ennen kätkössä ollut muistolause. Voipaalassa saatiin täydennettyä ja ajantasaistettua aiemman rakennusinventoinnin tietoja, ja Rapolan linnavuorelta löydettiin uusia, aiemmin dokumentoimattomia muinaislinnan rakenteita. Huikeaa! Työtä ohjasivat maakuntamuseon tutkijat. Leirin päätteeksi kokoonnuttiin vielä Pappilanniemeen käymään läpi päivän antia.

raporttikuva4

Lämmin kiitos kaikille leiriläisille upeasta syysviikonlopusta! Ensi vuonna uudestaan?

Niin ja se navetan seinä… Alla oleva ennen-jälkeen kuva kertonee työn merkityksestä!

raporttikuva5

Yhdessä tehden -juhlaseminaarin tunnelmia

Adoptoi monumentti -toiminta voitti Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen/Europa Nostra -palkintojen Grand Prix’n 2016 kategoriassa Koulutus ja tietoisuuden herättäminen. Palkintoa juhlistettiin museokeskus Vapriikissa perjantaina 9.9.2016 järjestetyssä juhlaseminaarissa sekä seuraavan päivän bussiretkellä.

Juhlaseminaarin avasi Tampereen kaupungin apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Europa Nostran valtuuston jäsen, Graham Bell sekä Europa Nostra Finlandin varapuheenjohtaja Benito Casagrande toivat edustamansa järjestön tervehdykset, minkä jälkeen Graham Bell esitteli Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen/ Europa Nostra-palkintojen 2016 Adoptoi monumentti -toiminnalle myöntämän pääpalkinnon.

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Graham Bell sanoi: “Europa Nostra on peräti jo yli 50 vuoden ajan toiminut yhteiskunnan kulttuurisena peilinä, joka kertoo meille miten me näemme toisemme. Palkintoja on jaettu jo yli 16 vuoden ajan. Ne muodostavat ainutlaatuisen kokoelman ”parhaita” hankkeita, jotka kannustavat ihmisiä toimimaan osoittamalla, että asioita voidaan tehdä hyvin, että on mahdollista kohota tavanomaisen tuolle puolen, olla ainutlaatuinen. Adoptoi monumentti -ohjelma tulee nyt osaksi tätä Euroopan ”parhaimmistoa”.”

Itse saman palkinnon samassa kategoriassa vuonna 2015 palkinnon voittaneena, Graham Bell kokee Adoptoi monumentti -toiminnan erityisen läheiseksi: ”Tämä palkinto annetaan yhdessä tekemisestä. Sen tarkoitus on korostaa, miten ihmiset eri puolilla Eurooppaa toimivat paitsi rakennusten myös perinteiden säilyttämiseksi; miten täällä panostetaan seuraavaan sukupolveen eikä vain seuraavaan projektiin.”

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Yleisölle avoimen seminaarin loppupäivän teemana on kulttuuriperintöön liittyvät yhdessä tekemisen muodot sekä erityisesti Adoptoi monumentti -toiminta. Kansanedustaja ja kirjailija Satu Hassi piti sydämellisen puheenvuoron kulttuuriympäristön merkityksestä ihmisille. Adoptoijat esittelivät hoitokohteitaan ja toimintaansa niillä. Asiantuntijaesitelmiä kuultiin mm. seuraavilta henkilöiltä: Janne Vilkuna (Kotiseutuliiton puheenjohtaja, professori, Jyväskylän yliopisto), Maunu Häyrynen (maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto), Tiina Kivioja (tutkijakoulutettava, Oulun yliopisto), Suzie Thomas (museologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) sekä Sirkku Pihlman (tutkija, Turun yliopisto). Skotlantilaiseen Adoptoi monumentti -toimintaan tutustuttiin Skype-yhteyden välityksellä.

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Seminaarin päätteeksi jaettiin Pirkanmaan vuoden 2016 kulttuuriympäristöpalkinto, joka tänä vuonna myönnettiin Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:lle. Rakennuskulttuurikeskus Piirua ylläpitävä ja kehittävä toimija palkittiin vuosien ahkeroinnista rakennusperinnön hoidon edistäjänä. Uittajankadun varressa seisova Uittoyhdistyksen talo on keskuksen toiminnan konkreettinen tulos, mutta Piirun työn tulokset alkavat näkyä myös yhä laajenevana rakennuskulttuurin toimijoiden verkostona, lisääntyneenä yhteisöllisyytenä ja vanhaa kunnioittavan korjausrakentamisen parempana ymmärtämisenä.

Pirkanmaan kulttuuriympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2012 alkaen pirkanmaalaisille ansioituneille yhdistyksille, yksityishenkilöille tai hankkeille. Palkinto on uniikki valokuvataideteos palkitun toimintapiiriin kuuluvasta aiheesta. Palkinnon myöntää Vapriikissa toimiva Pirkanmaan maakuntamuseo.

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

© Saana Säilynoja, Vapriikin kuva-arkisto

Seminaariin liittyvällä adoptoiduille kohteille suuntautuneella retkellä lauantaina 10.9.2016 vierailtiin Messukylän lainaviljamakasiinilla ja Pälkäneen rauniokirkolla, joissa molemmissa oppaina toimivat kohteen adoptoijat. Valkeakosken Sääksmäellä tutustuttiin käynnissä olleen Adoptoi monumentti -leirin talkookohteisiin: Voipaalan kartanolla leiriläiset korjasivat kivinavetan rappaussaumoja ja Rapolan linnavuorella raivattiin vesakkoa. Rapolan alueen kulttuurimaisemaan opasti Museoviraston intendentti Olli Soininen.

© Hannele Kuitunen ja Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo

© Hannele Kuitunen ja Miia Hinnerichsen, Pirkanmaan maakuntamuseo

Lisätietoja:
Yksikönpäällikkö Tuija-Liisa Soininen puh. 040 520 1282, tuija-liisa.soininen(a)tampere.fi
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry, sihteeri Irma Rantonen, puh. 050 5622 552, info(a)piiru.fi

Mikä on Europa Nostra?

Europa Nostra on 40 maassa toimiva kansalaisjärjestö, joka tekee läheistä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Europa Nostra Finland on kulttuuriperintöjärjestö Europa Nostran paikallisyhdistys ja suomalaisten kulttuuriperintöjärjestöjen ääni Euroopassa. Kaikki Europa Nostran suomalaiset jäsenet ovat myös Europa Nostra Finlandin jäseniä. Yhdistyksen toimistona toimii Suomen Kotiseutuliiton toimisto Helsingissä.

Europa Nostra on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuista, lahjoituksista, Euroopan komissiolta ja muilta julkisorganisaatioilta sekä yksityisiltä rahoittajilta saaduin varoin. Europa Nostra jakaa kulttuuriperintöä koskevaa tietoa, antaa neuvontaa sekä järjestää tiedotuskampanjoita kulttuuriperinnön säilyttämisen puolesta. Järjestö on saanut tehtäväkseen myös jakaa EU:n vuosittaiset kulttuuriperintöpalkinnot oman palkinto-ohjelmansa yhteydessä. Palkinnon hakuaika päättyy 1. lokakuuta. Järjestön vuosittainen päätapahtuma European Heritage Congress järjestetään Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017 Turussa.

www.europanostra.org
http://www.kotiseutuliitto.fi/toiminta/europa-nostra
www.youtube.com/user/EuropaNostraChannel
www.flickr.com/photos/europanostra/albums
https://twitter.com/europanostra

Yhdessä tehden - Adoptoi monumentti -juhlaseminaari 9.-10.9.2016

Adoptoi monumentti -toiminta voitti EU:n ja Europa Nostran Grand Prix -palkinnon 2016

Juhlaseminaari järjestetään Tampereella Museokeskus Vapriikin auditoriossa perjantaina 9.9.2016 klo 9.30–16. Seminaariin liittyy retkipäivä adoptoiduille kohteille lauantaina 10.9.2016 klo 10–16.

Seminaarin teemana ovat kulttuuriperintöön liittyvät yhdessä tekemisen muodot sekä erityisesti Adoptoi monumentti -toiminta. Seminaarissa ja retkellä adoptoijat esittelevät adoptoimiaan kulttuuriympäristökohteita. Lisäksi seminaarissa kuullaan asiantuntijaesitelmiä mm. seuraavilta henkilöiltä: Sirkku Pihlman (tutkija, Turun yliopisto, museologia), Suzie Thomas (museologian yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto) sekä Maunu Häyrynen (maisemantutkimuksen professori, Turun yliopisto).

Seminaariohjelma (pdf)

Seminaari ja retki ovat maksuttomia. Ilmoittaudu sekä perjantain seminaariin että lauantaiseen retkeen pe 8.9.2016 mennessä osoitteeseen pirkanmaan.maakuntamuseo(a)tampere.fi. Ilmoita samalla mahdolliset ruoka-aineallergiat.
Retkellä kuljetaan maastossa, joten varustaudu mukavilla kengillä ja säänmukaisella vaatetuksella.

Tapahtuma on osa Euroopan kulttuuriympäristöpäivien ohjelmaa.
European Union Prize for Cultural Heritage /Europa Nostra Awards 2016.

Lehdistötiedote (pdf)

Europa NostraEKYP_logo

Adoptoi monumentti -hankkeelle Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen Grand Prix

Adoptoi monumentti -hanke sai tiistaina 24.5. harvinaisen tunnustuksen, kun se vastaanotti Madridissa Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintojen ja Europa Nostra -palkintojen Grand Prix’n. Aiemmin pääpalkinto on tullut Suomeen vain kahdesti: vuonna 2009 sen sai Kesälahden kirkon kellotapulin restaurointihanke ja vuonna 2002 Yli-Iin Kierikkikeskus ulkomuseotoiminnasta.

Nyt palkinto tulee ensimmäistä kertaa Tampereen seudulle. Pirkanmaan maakuntamuseo on kehittänyt Adoptoi monumentti -toimintaa vuodesta 2008 lähtien. Hankkeen parissa toimii Pirkanmaalla jo yli 300 vapaaehtoista 20 arvokkaassa kulttuuriperintökohteessa. Palkinto on kiitos myös kaikille adoptoijille heidän arvokkaasta työstään. Tuomaristoa miellytti erityisesti paikallisten yhteisöjen rohkaiseminen ottamaan omakseen kulttuuriperintöään. Hankkeen katsottiin myös edistävän kestävää kehitystä, ja mallin toivotaan leviävän kaikkialle Eurooppaan.

Vuoden 2016 Euroopan tärkeimmän kulttuuriperintöpalkinnon saajia juhlittiin näyttävästi Madridissa. Plácido Domingo, Europa Nostran puheenjohtaja, ja EU:n kulttuurista vastaava komissaari Tibor Navracsics isännöivät palkintojenjakoseremoniaa ja luovuttivat seitsemän Grand Prix-palkintoa 28 ehdokkaan joukosta valituille voittajille. Seitsemän tuomariston valitsemaa Grand Prix -voittajaa saavat kukin 10 000 euron palkinnon. Yleisö valitsi suosikikseen nettiäänestyksessä Kuninkaan polun kunnostushankkeen Espanjassa. Hanke valittiin lisäksi Grand Prix -voittajaksi.

Grand Prix voittajat:

Konservointi
Agios Germanoksen perinteinen vesimylly, Prespes, Kreikka
Kuninkaan polku El Chorron rotkossa, Malaga, Espanja
Wimpole Hallin goottilainen torni, Wimpole, Cambridgeshire, Yhdistynyt kuningaskunta

Tutkimus ja digitointi
Gostušan kylän konservointitutkimus, Pirot’n alue, Serbia

Omistautunut toiminta
Kansallismuseon työntekijät ja aktiivit, Sarajevo, Bosnia ja Hertsegovina
Giulia Maria Crespi, Milano, Italia

Koulutus ja tietoisuuden herättäminen
Adoptoi monumentti, Tampere, Suomi

Palkintojuhlassa Euroopan kulttuuriperintöpalkinto (Award) annettiin 28 voittajalle, jotka edustivat 16:a Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvaa maata. Europa Nostra -palkinto annettiin myös Valko-Venäjän kilpailijalle.

Tapahtumassa oli 1 000 osallistujaa. Mukana oli kulttuuriperinnön ammattilaisia, vapaaehtoisia ja tukijoita kaikkialta Euroopasta, sekä huipputason edustajia EU:n instituutioista, jäsenvaltioista ja isäntämaasta.

Palkintotilaisuus on Euroopan kulttuuriperinnön vuosittaisen päätapahtuman European Heritage Congress huipentuma. Kongressin järjestää Europa Nostra yhdessä Hispania Nostran kanssa. 22.‒27. toukokuuta järjestettävä tapahtuma on tuonut Madridiin satoja eurooppalaisen kulttuuriperinnön asiantuntijoita.

Seuraavan kerran palkinnot jaetaan kesäkuussa 2017 Turussa, jossa Europa Nostra ja Europa Nostra Finland järjestävät tapahtuman, yhteistyössä Turun kaupungin ja Turun yliopiston kanssa. Palkintojen hakuaika päättyy 1. lokakuuta.

Juhlistamme palkintoa ensi hätään kakkukahveilla pe 27.5. klo 13.30 Pirkanmaan maakuntamuseon toimistolla. Tervetuloa, adoptioystävät!

Europa Nostra

Europa Nostra Finland

EuropaNostra_red

Anna äänesi Euroopan parhaalle kulttuuriympäristöhankkeelle 2016 ja voita matka toukokuiseen Madridiin!

Muistathan äänestää Euroopan kulttuuriympäristöpalkintojen Yleisön suosikki –kilpailussa!
Me tietysti haluaisimme, että äänestäisit suomalaista ”Adoptoi monumentti” –toimintaa, mutta joukossa on toki monia hyviä hankkeita, jotka voivat ansaita äänesi.
Äänestä 8.5.2016 mennessä ja voit voittaa matkan Madridiin!

Yleisön valinta -palkinnosta kilpailee 28 hanketta 16 maasta. Anna äänesi nyt!
Levitä sanaa myös nettisivuillasi, sosiaalisessa mediassa ja muissa verkostoissasi.

Eniten ääniä saanut hanke voittaa Yleisön valinta -palkinnon, joka jaetaan Euroopan kulttuuriperintöpalkintoseremoniassa madridilaisessa Zarzuela teatterissa 24.5.2016.
Iltaa isännöivät Europa Nostran presidentti, Maestro Plácido Domingo ja EU komissaari Tibor Navracsics.

Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan kahden hengen matka Madridiin. Matkapalkinnon voittaja pääsee kunniavieraaksi palkintojenjakoseremoniaan!

Äänestysohjeet
Mene osoitteeseen:  http://vote.europanostra.org/
Valitse 3 suosikkiasi 28 ehdokkaasta klikkaamalla Vote-nappia
Syötä lomakkeelle nimi, maa ja sähköpostiosoite ja klikkaa lopuksi Send your vote -nappia
Vahvista äänesi klikkaamalla Confirm your vote -nappia saamassasi sähköpostissa
Huom. kullakin sähköpostiosoitteella voi äänestää vain kerran

http://vote.europanostra.org/
https://twitter.com/europanostra
www.facebook.com/europanostra

Adoptoi monumentti saa Europa Nostra palkinnon

Euroopan komission myöntämä EU:n kulttuuriperintöpalkinto / Europa Nostra -palkinto on myönnetty 2016 ensimmäistä kertaa tamperelaiselle hankkeelle. Palkinto on kulttuuriperintöalan korkein kunnianosoitus Euroopassa. Pirkanmaan maakuntamuseon organisoimaa Adoptoi monumentti -toimintaa tehdään museokeskus Vapriikista käsin. Sen parissa toimii Pirkanmaalla jo yli 300 vapaaehtoista parilla kymmenellä arvokkaalla kulttuuriperintöalueella. Palkinto on osoitettu myös kaikille adoptoijille heidän arvokkaassa työssään! Uusimpia adoptoijia ovat olleet esim. Tampereella Kalkunvuoren päiväkoti ja 1-2. luokan oppilaat, jotka ovat ottaneet hoitoonsa osan Mustanvuoren 1. maailmansodan aikaista linnoitusvarustusta sekä luonnonsuojeluyhdistys Villi vyöhyke ry, joka ryhtyi alkuvuodesta vaalimaan Sastamalan Pentin rautakautista linnavuorta. Pirkanmaan maakuntamuseo on kehittänyt Adoptoi monumentti -toimintaa v. 2008 lähtien, ensin skotlantilaisen esikuvan mukaan, sitten suomalaisten ja pirkanmaalaisten tarpeiden pohjalta.

Vuodesta 2013 lähtien Adoptoi monumentti -toiminnassa on vaalittu myös rakennuksia, sellaisia kuin Annikin kivikioski, Käpylän puhelinkoppi ja Milavidan kellari Näsinpuistossa. Kansalaiset hoitavat kulttuuriperintökohteita ja kohentavat yhteistä ympäristöä, museon ammattilaiset arkeologeineen, rakennustutkijoineen ja korjausneuvojineen tarjoavat apua. Tampereelta toiminta on levinnyt jo muualle Suomeen; mm. Keski-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle. Pirkanmaan maakuntamuseo tarjoaa opastusta ja neuvontaa Adoptoi monumentti –toiminnassa myös maanlaajuisesti. Adoptoi monumentti -työn ideana on, että omaehtoista toimintaa tukemalla syntyy aitoa kulttuuritahtoa, joka tuottaa kestävää kehitystä kulttuuriperinnön vaalimisessa. Adoptointi -termi tarkoittaa tässä sitä, että ”otetaan joku apua tarvitseva jatkuvan huolenpidon kohteeksi”. Käsite on kulttuuri- ja luonnonperintökohteiden yhteydessä kansainvälisesti vakiintunut. Suuri osa Adoptoi monumentti -harrastajista työskentelee pitkäjänteisesti yhden kohteen hyväksi. Toiset valitsevat toimimisen lyhytaikaisemmissa talkoissa. Adoptoi monumentti järjestää enenevässä määrin myös kulttuuriympäristöleirejä ja erilaisia kulttuuritapahtumia.

Euroopa Nostran nimeämät palkintoperusteet: ”Adoptoi monumentti on luova tapa saada paikalliset asukkaat aktiivisesti mukaan paikallisen kulttuuriperinnön hoitoon ja vaalimiseen sekä edistää pienempien rakennusten suojelua. Kohteiden laaja valikoima ja eri aikakausien edustus kertoo toiminnan kattavasta luonteesta. Toiminta myös edustaa kestävää kehitystä, ja se on selvästi mahdollista ottaa käyttöön kaikkialla Euroopassa”, tuomaristo painottaa. ”Yhdistämällä vapaaehtoisten innostus ja ammattilaisten asiantuntemus on saatu, vaatimattomasta budjetista huolimatta, aikaan uskottava ja tehokas toimintamuoto, jolla on ollut merkittävä vaikutus”, tuomaristo totesi. “Tämä palkinto on osoitettu kaikille toiminnassa mukana oleville ja kunnioittaa niitä suuria ponnistuksia, jotka he ovat tehneet edistäessään hyvää, aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistessaan paikallisia yhteisöjä ottamaan omakseen kulttuuriperintöään.”

Virallinen suomenkielinen lehdistötiedote, Europa Nostra Finland
Virallinen englanninkielinen lehdistötiedote, Europa Nostra
2016 EU:n kulttuuriperintöpalkinnonsaajien esittelyvideo: Adoptoi monumentti

EuropaNostra_red