Etsinnän tulos

 • Item thumbnail

  Pälkäneen rauniokirkko

  Pälkäneen rauniokirkko sijaitsee Pälkäneen nykyisen keskustan ja "uuden" kirkon itäpuolella. Raunio sijaitsee Epaalan, Kuulialan ja Onkkaalan kylien avoimessa peltomaisemassa, joka rajautuu Tampere-Lahti –tiehen keskustaajaman suunnassa. Tieltä rauniolle on matkaa 130 metriä. Pälkäneen...
 • Item thumbnail

  Pentin linnavuori

  Linnavuoren pohjois- ja länsirinteet ovat kulkukelvottomia, kun taas loivemmilla itä- ja etelärinteillä on jäännöksiä muinaisista varustuksista. Linnavuoren muinaisista varustuksista on jäljellä kivisiä vallien perustuksia, porttirakennelmia sekä neljä asumuksen jäänteeksi tulkittua...
 • Item thumbnail

  Nuolialan röykkiö

  Nuolialan röykkiön muoto on kumpumainen ja soikea. Muinaisjäännöksen koko on 4 x 4 m ja sen korkeus on muutamia kymmeniä senttejä. Pinta on sammalen ja ruohon peittämä. Röykkiön kivet tuntuvat sammalen alta. Kohteessa ei ole tehty kaivaustutkimuksia. Muodon perusteella se kuuluu ns....
 • Item thumbnail

  Nuijanniemen lapinraunio

  Nuijanniemen lapinraunio sijaitsee entisen Pohjaslahden pitäjän (nyk. Mänttä-Vilppulan) Tarjanneveden itärannalla. Röykkiö on rakennettu Nuijasalmen suulle liikenteellisesti keskeiselle paikalle. Nykyisin sen muoto on soikeahko ja se on kooltaan noin 3 x 5 metriä ja korkeutta sillä on noin...
 • Item thumbnail

  Kankaanpäänmäen puolustusvarustukset

  Kankaanpäänmäen puolustusvarustukset kuuluvat pääkaupunkiseudulta Virroille ja sieltä edelleen Ähtärin kautta Kuopioon ja Nurmekseen kulkevaan puolustusketjuun, jonka Venäjän armeija rakensi tai rakennutti ensimmäisen maailmansodan (v. 1914-1918) aikana suojatakseen Helsinkiä ja...
 • Item thumbnail

  Pispalan pulteriaita

  Pultereista (irtokivistä) koostuva aita rakennettiin 1900-luvun alussa työllisyystöinä osoittamaan vuoden 1758 isojaossa vahvistettua kylänrajaa. SW-NE-suuntainen, alun perin noin 1 kilometrin mittainen rajalinja kulkee Pispalanharjun poikki ja noudattaa 1700-luvun alussa, tai jo 1600-luvun...
 • Item thumbnail

  Lentävänniemen lapinraunio

  Näsijärven rantakalliolla sijaitsevan lapinraunion koko on noin 7 kertaa 9 metriä. Raunion keskellä on syvennyksiä, joista osa saattaa liittyä raunion aiempaan penkomiseen. Raunion päällä kasvaa puita. Lapinraunio sijaitsee Lentävänniemen koilliskärjen tuntumassa avokalliolla, noin...
 • Item thumbnail

  Ali-Uotila

  Ali-Uotilan röykkiöt ovat osa Vanhajärven luoteispäässä sijainnutta rautakautista kalmistoa, joka on sijainnut myöhemmin kuivatun Vanhajärven rannassa noin 300 metriä pitkänä vyöhykkeenä. Kalmiston röykkiöistä tutkittiin vuonna 1954 yksi, vuonna 1961 kolme ja vuonna 1989 vielä...
 • Item thumbnail

  Hääkiven kalmisto

  Hääkiven rautakautinen hautapaikka (Hääkivi II), polttokenttäkalmisto, sijaitsee nykyisin Lempäälän Hääkiven matkailualueen läheisyydessä. Kalmiston länsipuolella on Liuhanvuolteen ja Ahtialanjärven yhtymäkohta. Kalmisto näkyy Turku - Tampere -tielle, mikä kulkee muutaman kymmenen...