Introduction

Euran työllisyysyksikkö liittyy mukaan Adoptoi monumentti -toimintaan

Euran työllisyysyksikkö liittyy mukaan Adoptoi monumentti -toimintaan

Adoptoi monumentti -toiminta on vapaaehtoistoimintaa, jonka tavoitteena on kannustaa kansalaisia oman lähiympäristönsä kulttuuriperintökohteiden hoitoon. Nyt myös Euran työllisyysyksikkö liittyy mukaan toimintaan ja solmii kuluvan kevään aikana Satakunnan Museon kanssa sopimuksen Paneliassa sijaitsevan Lammashaan pronssikauteen ajoittuvan röykkiöalueen hoitamisesta.  

Satakunnan Museo on ilahtunut uudesta sopimuksesta, kertoo arkeologi Leena Koivisto. Panelian Lammashaan muinaisjäännösaluetta raivattiin Museoviraston toimesta 2010-luvun alussa. Samaan aikaan alueelle pystytettiin Euran kunnan hankkeena opastauluja. Hoitotyö kuitenkin päättyi vuonna 2012 Museoviraston lakkautettua Satakunnassa sijainneen toimipisteensä ja muinaisjäännösalue kasvoi nopeasti täysin umpeen. Euran työllisyyspalvelun toimesta Lammashaan röykkiöt raivataan kuitenkin jälleen esille kevään 2020 aikana. Säännöllinen hoito tulee myös jatkumaan – liittymällä mukaan Adoptoi monumentti -toimintaan työllisyysyksikkö sitoutuu toistaiseksi pitämään yllä muinaisjäännösaluetta vuosittaisella niitolla ja raivauksella.

Kulttuuripäällikkö Sirpa Wahlqvist muistuttaa, että Eurassa on paljon erittäin hienoja, helposti saavutettavia muinaisjäännöksiä, jotka ovat opastettuja.   Kohteiden hoitaminen on kuitenkin ollut iso ongelma.   Olemme erittäin iloisia, että työllisyyspalvelut lähti viime syksynä kokeilemaan muinaisjäännösten raivausta Luistarissa ja Lammashaassa Satakunnan museon ohjauksessa ja tulokset olivat hyviä. Esihistoria on Euran rikkaus ja ylpeyden aihe, esittelemme sitä mielellämme.   Esihistoriakohteiden hoidossa on paljon työtä ja hetkessä niitä ei saada kuntoon, mutta onneksi nyt on löytynyt toimija, kiittelee Sirpa Wahlqvist.

Myös Euran kunnan työllisyysyksikön esimies Rami Heino on tyytyväinen, että nuorten työpaja, kuntouttava työtoiminta ja toimintakeskus saavat muinaisjäännösten kunnostamisesta mielekästä tekemistä.   Ulkona luonnossa tehtävä työ tuo mukavaa vaihtelua ja samalla pääsee tutustumaan omaan historiaan ja luontoon.

Adoptoi monumentti -toimintaan on mahdollista osallistua Satakunnan Museon kautta valitsemalla hoidettavaksi jonkin kulttuurihistoriallisesti merkittävän kohteen, kertoo Leena Koivisto. Hoito perustuu museon ja adoptoijaryhmän väliseen sopimukseen. Hoidettava kohde voi olla muinaisjäännös tai muu kulttuuriperintökohde, jopa rakennus. Adoptoija sitoutuu pitämään huolta kohteesta museon laatiman hoitosuunnitelman mukaisesti. Hoitotoimia voivat olla esimerkiksi kasvillisuuden raivaus ja niitto sekä kohteen ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Museo huolehtii yhteyksistä Museovirastoon ja maanomistajaan.

Adoptoiva taho voi olla kotiseutu- tai kyläyhdistys, mutta yhtä hyvin koulu, partiolippukunta tai vapaamuotoinen ystäväporukka. Hoito- ja kunnostustyö on mukavaa yhdessä tekemistä ja reipasta ulkoilua, ja samalla vaalitaan omaa lähiympäristöä ja huolehditaan yhteisestä kulttuuriperinnöstämme.  Satakunnassa adoptoituja kohteita on toistaiseksi ollut kolme: Köyliön Kirkkokari Säkylässä sekä Reposaaren kappelinpaikka ja merimerkin raunio Lampaluodossa Porissa.

Lisätietoja:

Leena Koivisto, arkeologi, Satakunnan Museo, p. 044  701 0930, leena.koivisto@pori.fi

Sirpa Wahlqvist, kulttuuripäällikkö, Euran kunta, p. 0444 224 825,   sirpa.wahlqvist@eura.fi

Rami Heino, työllisyysyksikön esimies, Euran kunta, p. 0444 224 023, rami.heino@eura.fi

Lisätietoja myös: www.adoptoimonumentti.fi