Introduction

Info

Info

Adoptoi monumentti on vapaaehtoistyötä arkeologisten kohteiden, historiallisten rakenteiden ja vanhojen rakennusten – ja ennen kaikkea ihmisten parissa. Se on tiedon keräämistä, hoitosuunnitelmien tekemistä, siivousta, vesakonraivuuta, tervausta, maalausta, ikkunoiden korjaamista, yhdessäoloa monenlaisissa ympäristöissä ja paikoissa.

Adoptoi monumentti on yksi innovatiivista asioista, joita museokeskus Vapriikki on tuottanut viime vuosina. Se sai kimmokkeen Skotlannin ”Adopt a Monument” -toiminnasta 2007, mutta tamperelaiset lähtivät pian kehittämään sitä omaan suuntaansa, pehmeän suojelun metodiksi, joka sopii suomalaisten tarpeisiin ja tilanteisiin. Se onkin Adoptoi monumentin hyvä puoli. Metodi joustaa kulttuurisesti monenlaisiin olosuhteisiin ja tilanteisiin. Vuonna 2015 mukaan lähti myös Keski-Suomi. Vuonna 2016 Adoptoi monumentti -toiminta palkittiin Europa Nostra Grand prix ´llä, joka on Euroopan unionin korkeimpia kulttuuriperintöalan kunnianosoituksia. Vuosina 2017-2018 Adoptoi monumentti käynnistyi pikaiseen tahtiin Helsingin ja Vantaan alueilla sekä Satakunnassa. 2020 mukaan liittyi Espoo ja 2021 Länsi-Uudenmaan museo. Toiminnan historian aikajanaan voit tutustua tarkemmin täällä: AM aikajana (pdf-tiedosto).

Kaksi henkilöä kättelee toisiaan toimistohuoneessa kahvipöydän ylitse. Toisella heistä on kädessään sopimus kohteen adoptoinnista.

Pirkanmaalla Adoptoi monumentti -toimintaa organisoi museokeskus Vapriikissa toimiva Pirkanmaan maakuntamuseo, Keski-Suomessa Keski-Suomen museo, Helsingissä Helsingin kaupunginmuseo, Vantaalla Vantaan kaupunginmuseo ja Satakunnassa Satakunnan maakuntamuseo.

Adoptoiminen tarkoittaa jonkun apua tarvitsevan ottamista huolenpidon kohteeksi. Vapaaehtoisryhmät huolehtivat kulttuuriympäristökohteista ja tekevät niitä saavutettaviksi. Adoptoinnilla tarkoitetaan myös kulttuuriperinnön hyväksymistä osaksi omaa elämänpiiriä ja työn tekemistä kulttuuriperinnön hyväksi konkreettisella tavalla.

Monumentilla tarkoitetaan kohdetta, johon liittyy historiallisia rakennushistoriallisia tai maisemallisia arvoja. Se voi olla arkeologinen kohde, rakennus, rakenne, muistomerkki tai näiden yhdessä muodostama kulttuuriympäristökokonaisuus.

Kaksi naista istuu heinikossa juomassa kahvia pahvimukeista.
Kahvitauko talkooleirillä. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Kuka voi osallistua toimintaan?

Adoptoija voi olla yhteisö, yhdistys, yritys tai julkisyhteisö, kuten koulu. Jotkut ovat perustaneet yhdistyksen varta vasten hoitokohteensa ympärille. Adoptoijilta ei vaadita aikaisempaa kokemusta, ennakkotietoja kulttuuriympäristöasioista tai alan erikoistaitoja. Kiinnostus ja innostus riittävät pitkälle. Adoptoi monumentti -työn tukena työskentelee museoissa tiimi kulttuuriperinnön hoidon ammattilaisia: arkeologeja, rakennustutkijoita, rakennuskorjausasiantuntija ja paikalliskulttuuritutkija. Museot järjestävät myös koulutustapahtumia ja retkiä, joiden puitteissa voi kouluttautua ja tavata muita adoptoijia.

Koululaisia keväisessä luonnossa keräämässä roskia.
Helsingin Pakilan alakoululaiset hoitamassa adoptoimaansa muinaisjäännöstä.
Kuva: Mari Valio/HKM.

Mitä tehdään?

Adoptoijat tekevät kohteita saavutettaviksi tuottaen iloa itselleen ja kanssaihmisille. Tärkeitä vaalittavia periaatteita ovat myös vapaaehtoisuus, yhteisöllisyys, konkreettinen hoitotyö, suunnitelmallisuus ja suvaitsevaisuus. Kohteille voi antaa omia merkityksiä, mutta tutkimustieto tulee pitää saavutettavana. Hoitotyö voi olla kasvillisuuden raivausta, niittoa, vesakon poistoa ja roskien siivoamista hoitosuunnitelman mukaan.

Rakennusperinnön hoidossa pienillä ja yksinkertaisilla hoito- ja kunnostustöillä on suuri merkitys. Esimerkiksi katon ja vesikourujen pitäminen puhtaina, kasvillisuuden raivaaminen seinustoilta, maalaus, punamultaus ja ikkunoiden kunnostus sopivat adoptoijien tehtäväksi. Rakennuksen kunnon tarkkaileminen estää mahdollisia vaurioita kehittymästä vakaviksi.

Adoptoinnin tarkoituksena on myös tehdä kulttuuriympäristön kohteita tunnetuksi. Adoptoijat ovat esimerkiksi keränneet kohteestaan tutkimustietoa ja pystyttäneet paikalle opastauluja.

Ulkotulia lapinraunion kivien välissä hämärtyvässä alkutalven illassa.
Pyhäinpäivän tulet Tampereen Reuharinniemen lapinrauniolla. Kuva: Ulla Moilanen.

Sopimukset

Hoito perustuu kohteen omistajan, adoptoijaryhmän ja museon välisiin sopimuksiin. Neuvotteluista osapuolien välillä huolehtii museo. Adoptointi voi olla pitkä- tai lyhytaikaista. Myös lyhytkestoisemmat, hauskat projektit ja talkoot luetaan adoptoimiseksi. Mikäli kohteen alkuperäinen hoitaja haluaa lopettaa hoitotyön, voidaan kohteelle etsiä uusi adoptoija.

Sopimuksessa voidaan määritellä kohteen hoitajille oikeus käyttää rakennusta tai muinaisjäännöksen ympäristöä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Sopimuspohjiin voi tutustua lataamalla tiedostot alla olevista linkeistä:

Muinaisjäännöksen adoptiosopimusmallit (pdf-tiedosto)

Rakennuksen adoptiosopimusmallit (pdf-tiedosto)

Käsi kirjoittaa allekirjoitusta adoptiosopimukseen.
Adoptiosopimuksen allekirjoitustilaisuus. Kuva: Miinu Mäkelä.

Hoitosuunnitelma

Jokaiselle kohteelle laaditaan hoitosuunnitelma, joka toimii käsikirjana hoitotyössä. Suunnitelmassa kuvataan hoitokohde, sen ympäristö ja historia.   Hoito-ohjeiden avulla seurataan kohteen kuntoa ja tehdään huolto- ja hoitotoimia. Hoitosuunnitelmassa määritellään kohteen sopivia käyttötarkoituksia ja käydään lävitse turvallisuusasioita. Suunnitelmasta löytyvät myös kaikkien osallisten yhteystiedot.

Nainen laittaa paikoilleen pronssikautisesta kohteesta kertovaa opastaulua.
Muinaisjäännöksen hoitotalkoot Helsingissä Kasabergetin pronssikautisella hautaröykkiöllä. Kuva: Arja Parkkonen.

Millaisen rakennuksen voi adoptoida?

Ympäristössämme on paljon pieniä kohteita, jotka kertovat paikallisesta historiasta ja sijaitsevat maisemallisesti keskeisillä, näkyvillä paikoilla. Usein huolenpidon tarpeessa ovat erityisesti rakennukset, jotka ovat jääneet pois käytöstä.

Adoptoitavaksi sopii   esim. asumaton rakennus tai rakennelma. Kohteen olisi hyvä olla maisemallisesti merkittävä ja kooltaan pienehkö, jolloin hoitotoimetkin pysyvät kohtuullisina. Sopiva kohde voisi olla esimerkiksi kylätalo, mökki, torppa, mylly, asema, laululava, kioski, lato, aitta, kappeli, maitolaituri, uimahuone, muuntaja, silta tai makasiini. Pienikin kohde voi olla merkittävä!

Tiedätkö tarkoitukseen sopivan rakennuksen tai rakennelman? Ehdota kohdetta adoptoitavaksi: sähköpostitse adoptoimonumentti@tampere.fi tai puhelimitse 040 801  6815 (Pirkanmaa), 040 334 7012 (Helsinki) tai 014 266 4357 (Keski-Suomi).

Punatiilinen kellarin sisäänkäynti mäenrinteessä.
Milavidan maakellari on adoptoitu kohde Tampereella. Kuva: Pirkanmaan maakuntamuseo.

Adoptoisinko arkeologisen kohteen?

Arkeologiset kohteet ovat usein vaikeasti havaittavissa ja melko huonosti tunnettuja, eikä niiden merkitystä aina ymmärretä. Ne ovat kuitenkin korvaamaton osa historiaamme. Adoptoitavaksi soveltuvia muinaisjäännöksiä ovat vaikkapa linnavuoret, kiviaidat, röykkiöhaudat, pyyntikuopat, muinaiset asuinpaikat, polttokenttäkalmistot ja puolustusvarustukset.

Museoviraston muinaisjäännösrekisteristä voit tarkistaa, sijaitseeko asuinpaikkasi läheisyydessä muinaisjäännöksiä.  Museoille (ks. sivu Yhteystiedot) voi myös ehdottaa kohdetta, jolloin sen soveltuvuus adoptointitoimintaan selvitetään. Muutamia vapaana olevia kohteita löytyy myös näiltä nettisivuilta.

Kaksi huomioliiveihin pukeutunuttta ihmistä työskentelee kesäisessä lehtimetsässä.
Kangasalan Sarsan kivikautista asuinpaikkaa. Kuva: J. Haidar.

Rahoitusmahdollisuudet

Pirkanmaan maakuntamuseo on saanut Adoptoi monumentti -toiminnan käynnistämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää harkinnanvaraista valtionavustusta vuosina 2013-2015. Lisäksi rahoitusta on saatu Museovirastolta, Metsähallitukselta sekä muutamilta Pirkanmaan kunnilta.

Adoptoijat voivat hakea rahoitusta kohteidensa hoitoon ja kunnostamiseen usealta eri taholta.
Kansallisia rahoitustahoja ovat:

– Museovirasto; Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon (haku syksyllä)
– Museovirasto; Avustukset suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen (haku syksyllä)
– Museovirasto; Rakennusten entistämisavustukset (haku syksyllä, vain yksityisten omistamille rakennuksille)
– ELY-keskus; Avustus rakennusperinnön hoitoon (haku syksyllä, vain yksityisten omistamille rakennuksille)

Paikallisia avustustahoja ovat:
– Erilaiset kuntien myöntämät avustukset, kuten Tampereella Alue-Alvari

-Helsingin kaupungin myöntämät avustukset
– Yhdistykset, seurat (erityisesti historia-alan) tai yritykset

Muita rahoituskanavia:
– Varainkeruu: maksulliset tapahtumat, arpajaiset, myyjäiset
–   Erilaiset joukkorahoituskamppanjat, kuten Mesenaatti

Lue lisää

» ”Adoptoisinko monumentin”, Museokello 2008, s. 16-18.
» ”Ensimmäiset muinaisjäännösten adoptointisopimukset on allekirjoitettu”, Museokello 2009, s.14-15.

» Johannes Turunen: ”Vapaaehtoistoiminta kolmannen sektorin kantavana voimavarana –  Tapaustutkimuksena talkootyö Adoptoi Monumentti -kohteissa ja  maakuntamuseon kulttuuriympäristöleireillä.  Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Ympäristön ja alueiden politiikan pro gradu -tutkielma 2017.

Tuija-Liisa Soininen: ”Adoptoi monumentti – Kulttuuriympäristön suojelua ihmistä varten, yhdessä ihmisten kanssa”. Julkaisusta Kulttuuriperintö on meidän – Kansalaiset osallistumassa päätöksentekoon. Europa Nostra Finland, Helsinki 2018.

Cultural Heritage In Action Catalogue Of Good Practices, 2020.

Adoptoi monumentti – Parhaita käytäntöjä, 2016.

4 kommenttia aiheesta “Info

  1. Miten yksityishenkilön tulisi toimia, jotta voisi adoptoida kohteen? Onko sitä varten perustettava yhdistys vai voiko yksityishenkilö olla päävastuullinen adoptoija?

  2. Adoptoijan tulee olla yhdistys tai yhteisö, esim. koulu. Tämä mm. siksi, että työ jakautuisi useammalle ihmiselle eikä käy liian raskaaksi. Adoptointia varten on perustettu uusia yhdistyksiä ja adoptoijina on toiminut jo olemassa olevia yhdistyksiä, joiden toimintaan kohteen hoito sopii.

  3. Turussa Turun Kulttuuriyhdistys adoptoi vanhan 1600-luvuin tuliaidan jäänteet 2019. Myös Kaarinassa on adoptoitu kohde. Laittakaa luetteloon!!!

    1. Hei, valitettavasti tämä toiminta kulkee paikallisten museoiden kautta, joten Pirkanmaan maakuntamuseossa emme voi laitta muiden museoiden kohteita nettisivuillemme ilman heidän pyyntöä. Monessa paikassa tehdään hienoa työtä kohteiden hoitamisessa ilman että he ovat osa Adoptoi monumentti -toimintaa ja tietysti kaikki museot ovat tervetulleita tähän.

      Ystävällisin terveisin Kreetta Lesell

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *