Introduction

Kivikko, Kiinalaispuisto, Tukikohta IV: 1

Kivikko, Kiinalaispuisto, Tukikohta IV: 1

Helsingin alueella sijaitsee runsaasti ensimmäisen maailmansodan aikaisia (1914″’1918) venäläisten rakennuttamia puolustusvarustuksia. Linnoitusrakenteita sijaitsee kolmena vyöhykkeenä mantereella ja ne suojasivat Helsinkiä ja sen edustalla ollutta Viaporin sotasatamaa maalta tulevaa hyökkäystä vastaan. Varustuksia rakennettiin myös Viaporin sotasataman edustalle saaristoon meririntamaksi. Nämä puolustusvarustukset olivat osa laajempaa koko Etelä-Suomeen ja Suomenlahden rannikolle ulottuvaa puolustusjärjestelmää, joka suojasi Venäjän silloista pääkaupunkia Pietaria. Nykyään maarintaman linnoituksia on pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla.

Itä-Helsingissä Kivikon, Jakomäen ja Vantaan Rajakylän alueilla sijaitsevaa tukikohtaa IV on ryhdytty rakentamaan vuonna 1915 ja sen rakentaminen on jäänyt kesken. Asema 1 sijaitsee tukikohdan kaakkoisosassa, Linnoittajantien ja Kontulankaaren välisellä alueella Kiinalaispuistossa. Asema on louhittu ympäristöstään kohoavalle kalliolle, jota ympäröi nykyään asuinalue. Aseman ympäristö on osaksi avokalliota ja osaksi metsikköä. Aseman rakenteita on noin 150 x 100 metrin kokoisella alueella ja asema on hyvin säilynyt ja yhtenäinen kokonaisuus. Tukikohdan alue on määritetty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY-alue).

Linnoituskohteella on maahan kaivettuja ja kallioon louhittuja yhdys- ja taisteluhautoja, joita on osin betonoitu. Kohteen eteläosassa on kallioon louhittu luola, joka on nykyään suljettu ja ympäröity aidalla. Linnoituksen alueella on keskeneräisiä kuoppia ja louhekivikasoja, sillä tuliasemien ja suojahuoneiden toteuttaminen on jäänyt kesken. Yhdyshautojen yli on rakennettu myöhemmin siltoja Helsingin kaupungin rakennusviraston toimesta ja kaupunki on hoitanut kohdetta osana puistonhoitoa. Hoidetut kulttuuriympäristökohteet -rekisterissä kohteen tunnus on 999000400. Kohteen keskikoordinaatit ovat P = 6680377, I = 393603  (ETRS-TM35FIN).

Helsingin maalinnoituksiin on kohdistunut lukuisia selvityksiä ja inventointeja, joista laajimman maastoinventoinnin on tehnyt Sirkku Laine vuonna 1995 (Ensimmäisen maailmansodan aikainen maalinnoitus Helsingissä. Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisuja 1996:3). Tuorein inventointiselvitys on John Lagerstedtin ja Vesa Laulumaan tekemä ja se on vuodelta 2014 (Museovirasto).  

Rajoitukset

Linnoituskallio on arvokas niin kasvistonsa kuin linnustonsakin ansiosta ja luontoarvot täytyy ottaa huomioon hoitotoimia tehtäessä. Luontoarvoja on selostettu tarkemmin kohteen hoitosuunnitelmassa.  

Hoito-ohje

Kohteen hoito on vesakoituneen linnoitusympäristön avartamista ja roskien poistamista linnoituksen rakenteista.

Lähestymisohjeet

Kohde sijaitsee kerrostalomiljöössä ja on helposti saavutettavissa, sillä linnoitusalueella kulkee kevyenliikenteenväylä sekä polkuja. Kohteelle pääsee helposti esimerkiksi eteläpuolelta Kontulankaaren suunnalta.

Suositukset käytöstä

Linnoitusalueella risteilee polkuja ja alue on vilkkaassa jokapäiväisessä virkistyskäytössä. Kohteella on varsin helppo liikkua ja Kiinalaispuiston linnoituskohde soveltuu hyvin opetuskohteeksi ja omatoimiseksi retkeilykohteeksi.

Osoite:  Kiinalaispuisto

GPS:  60.2464605, 25.0772022

0 kommenttia aiheesta “Kivikko, Kiinalaispuisto, Tukikohta IV: 1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *