‘Punainen tukkitie 1928. © Valokuvaamo Aira, Tampereen museoiden kuva-arkisto’

Vastaa