Introduction

Nakkilan Rieskaronmäki

Nakkilan Rieskaronmäki

Nakkilan Rieskaronmäki on yksi Suomen tunnetuimmista pronssikautisista asuinpaikka- ja kalmistokomplekseista. Muinaisjäännösalue sijaitsee Nakkilan pohjoisosassa Anolan kylässä aivan lähellä Ulvilan rajaa. Alueen maisema on pienipiirteistä: tasaisia peltoaukeita, joita halkovat metsäiset moreenimäet ja -saarekkeet. Ympäristöstään kohoavalla, maastonmuodoiltaan vaihtelevalla moreeniharjanteella on 12 kiviröykkiötä sekä kolme rakennuksen pohjaa, jotka Satakunnan Museo professori Unto Salon johdolla on tutkinut vuosina 1960 -1964. Rieskaronmäen röykkiöt ja rakennukset on tehty kahden vähäisen mäenkumpareen sivuille ja päälle. Talonpohja sijaitsee mäen rinteeseen tasatulla terassilla, korkeimman kumpareen päällä on alueen kookkain kiviröykkiö.

Rieskaronmäen muinaisjäännösalue on poikkeuksellisen hyvin tutkittu ja löytöaineisto on runsas. Löytöjen sekä C14 –ajoitusten perusteella muinaisjäännöskompleksi ajoittuu pronssikauden loppupuoliskolle.

Hoito-ohjeet

Tavoitteena on huolehtia Rieskaronmäen yleisestä siisteydestä ja pitää alue avoimena. Röykkiöiden sekä rakennusten perustusten rakenteet säilytetään näkyvillä. Koska alueen puusto on hyvin vanhaa, tuulenkaatojen raivaamista on tehtävä vuosittain. Polkujen kunnosta huolehditaan ja ne pidetään avoimina. Tavoitteena on lisäksi vakiinnuttaa kulku alueelle sekä parantaa sekä viitoitusta että opastusta itse kohteella.

Muinaisjäännösalueelle kaatuneet puut raivataan pois. Rungot karsitaan ja oksat kasataan ja kuljetetaan sivummalle metsään. Mikäli maanomistaja ei ole halukas kuljettamaan puiden runkoja pois, ne katkotaan ja siirretään pois muinaisjäännösalueelta tai ainakin kulkureiteiltä ja rakenteiden läheisyydestä. Ylös nousseita juurakkoja pyritään varovasti painamaan takaisin alas. Muutamassa kohdassa juurakot ovat rikkoneet röykkiöiden kiveystä. Kiviä voidaan laittaa takaisin paikoilleen, sillä kaikki röykkiöt on tutkittu ja ennallistettu.

Röykkiöiden rakenteet puhdistetaan lisäksi vesovasta kasvillisuudesta, pudonneista oksista ja risuista. Jatkossa myös röykkiöiden välitön ympäristö pidetään siistinä ja kasvillisuus matalana. Talon perustuksen alueelta pyritään poistamaan kaikki nuoret puut. Aivan pienimpiä kuusentaimia voidaan poista juurineen käsin kiskomalla, mutta varttuneemmat taimet katkaistaan joko oksasaksilla tai raivaussahalla, mutta mahdollisimman läheltä maan pintaa. Raivausjäte kerätään pois ja hävitetään metsään.

Jatkossa hoitoalueella tehdään vuosittain vesakon raivaus, jossa röykkiöiden ja rakennusten perustusten päältä ja lähiympäristöstä poistetaan kaikki vesova kasvillisuus. Huolehditaan näkyvyyden säilymisestä eri röykkiöiden välillä koko muinaisjäännösalueella sekä pidetään polut kunnossa.

Suositukset käytöstä

Käyttömahdollisuudet pienimuotoisena nähtävyys- ja opetuskohteena ovat hyvät, mutta sekä viitoitusta että kohdeopasteita tarvitaan. Nykyisen kulkureitin käyttöoikeus tulee selvittää.

Rieskaronmäen talon paikka kuvattuna vuonna 2009
Rieskaronmäen talon paikka kuvattuna syksyllä 2021

Adoptoija: Lions Club Olavi

0 kommenttia aiheesta “Nakkilan Rieskaronmäki

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *