‘Turtolan ja Turtosen tilojen tilakeskukset vuoden 1946 ortoilmakuvassa. Makasiini ympäröitynä punaisella. © Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki’

Vastaa