Helsingin adoptoidut kohteet

Östersundom, Kasabergetin hautaröykkiö

Pronssikautinen hautaröykkiö sijaitsee Helsingin Östersundomissa (Itäsalmi), Kasaberget (Kasakallio) -nimisen kallioalueen korkeimmalla kohdalla. Kallioalue sijaitsee Vikkullantien itäpuolella ja hautaröykkiötä ympäröi 7,8 hehtaarin kokoinen, vuonna 1997 perustettu luonnonsuojelualue. Maisema kohteelta on hieno ja avara joka suuntaan. Nykyinen merenranta on noin kilometrin päässä. Pronssikauden alussa kallio on ollut saari, mutta kohonnut niemeksi jo pronssikauden lopulla ja rautakaudella. Nykyään se sijaitsee noin 52 m meren pinnan yläpuolella.

Röykkiö on varsin komea, tosin ei alkuperäisessä muodossaan. Röykkiö on koottu pyöreistä luonnonkivistä ja sen koko on noin 7 x 12 metriä, muoto soikeahko ja korkeus puolisentoista metriä. Kohdetta ympäröi mäntyvaltainen karu kalliomaasto.

Kallioalue on linnustollisesti arvokas alue sekä tärkeä muuttolintujen tarkkailupaikka. Huomioitavana pesimälinnustona alueella esiintyy mm. harvinainen kehrääjä, sirittäjä, pyy, käki, pikkulepinkäinen, käenpiika. Kohteen koordinaatit ovat P = 6679654, I = 398384 (ETRS-TM35FIN). 

Röykkiön rakennetta on tuhonnut 1800-luvulla Krimin sodan aikaisen optisen lennättimen vartiokoju. 1900-luvulla röykkiön vieressä sijainnut kolmiomittaustorni sai myös juureensa kiviä röykkiöstä. Kohteen hoitohistoria on epäselvä, mutta se on mahdollisesti entisöity vuonna 1975 Museoviraston johdolla ja myöhemmin vuonna 1985 Vantaan Sotungin abiturienttien tekemänä taksvärkkityönä. Kohdetta on ilmeisesti hoitanut jossakin vaiheessa 1990-luvulla Vantaan kaupunki. Kohde on ollut hyvässä kunnossa 2000-luvulla inventoinnin ja tarkastuskäyntien valossa. Kohteella on infokyltin teline, itse infokyltti on kadonnut. Hoidetut kulttuuriympäristökohteet -rekisterissä kohteen tunnus on 999000329.

Hoito-ohje 

Kohteen hoidossa korostuvat maisemanhoito, pusikoitumisen ja heinittymisen estäminen ja kohteen ympäristön siivoaminen roskista. Kohteen rakenne ei kaipaa toimenpiteitä.

Lähestymisohjeet

Kohteelle pääsee Vikkullantieltä, suurin piirtein Vikkullantie 33:n kohdalta rinnettä ylös nousevaa polkua pitkin. Nousu on melko jyrkkä. Avoinna pysyneet polut ja leirinuotio kertovat alueen käytöstä.

Suositukset käytöstä 

Kohde sopii hyvin omatoimiseksi retkeilykohteeksi. Kohteelta on todella hienot maisemat joka suuntaan.

Adoptoija: Suomen muinaistaideseura ry

Vastaa