Adoptoi monumentti on vapaaehtoisuuteen perustuvaa vanhojen rakennusten ja muinaisjäännösten hoitamista ja vaalimista.

Adoptoituja kohteita on tällä hetkellä 44 kappaletta. Pirkanmaalla niistä sijaitsee 22, Keski-Suomessa yksi, Helsingissä 21, Vantaalla yksi ja Satakunnassa yhdeksän.

FACEBOOK

Facebook Pagelike Widget

TWITTER

Kumparemaisia linnoiterakennelmien jäännöksiä syksyn lehtien peittämänä. Taustalla merta.

Karhusaari. Krimin sodan aikaiset linnoitteet

Krimin sodan (1853–1856) aikainen, läntisin Suomenlinnan linnoitukseen liittyvä tykkipatteri. Paikalla on säilyneenä tykkipatterin ja kivääriaseman jäännökset. Karhusaaren ja Hanasaaren välissä on myös vedenalainen väyläeste. Kohteella on valtakunnallisesti merkittäviä arvoja. Hoito-ohje Hoitotoimenpiteitä ovat vesakon ja kasvijätteiden poisto sekä lehtien haravointi. Lähestymisohjeet…
ulkoroihuja kiviröykkiöllä pimenevässä illassa

Pyhäinpäivän tulet Reuharinniemen lapinrauniolla 4.11. klo 18

Pyhäinpäivän iltana sytytetään tulet Reuharinniemen esihistoriallisille lapinraunioille. Pirkanmaan maakuntamuseon arkeologi Kreetta Lesell kertoo lapinraunioiden menneisyydestä, ja tarjolla on kuumaa mehua. Varaathan mukaasi esim. taskulampun, lapinrauniolle johtava polku on valaisematon. Roihut palavat Reuharinniemessä koko illan, eli niitä voi käydä ihailemassa myös…
ihmisiä raivaamassa vesakkoa rinnemaastossa

Lappeenrannan museot käynnistää Adoptoi monumentti -toiminnan Etelä-Karjalassa

Adoptoi monumentti -toiminta laajenee vuoden 2023 lopussa Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Toimintaa koordinoi Lappeenrannan museot. Adoptoitavat monumentit voivat olla monenlaisia kohteita, joilla on kulttuurihistoriallista tai maisemallista arvoa. Etelä-Karjalassa adoptoitaviksi sopivat esimerkiksi eräät arkeologiset kohteet, sotahistorialliset rakenteet ja muut monumentit. Toimintaa pilotoidaan…

Huittisten hirvenpään löytöpaikka

Huittisten hirvenpääveistoksen löytöpaikka Huittistenkylän Palojoella tunnetaan nimellä Palojoen asuinpaikka. Asuinpaikka sijaitsee n. 1 km pohjoiseen Kourajoesta, joka on vanha Huittisten ja Vampulan raja. Kourajoki halkoo peltoaukeaa, jota pohjoisessa rajaa metsäinen kallioalue. Asuinpaikka sijaitsee juuri peltoalueen pohjoisreunalla ja kalliot kohoavat asuinpaikan…
Ihmisiä opastaulun edessä. Mies kertoo muille kohteesta.

Kulttuuriympäristötalkoot vietetty, uurastettu ja nautittu

Adoptoi monumentti toiminta järjesti 2.-3.9. talkoot Kangasalla. Talkookohteina olivat Mobilian parakikylä ja Sarsan muinaisjäännösalue, ja ne järjestettiin yhteistyössä Mobilian, Tampereen luonnontieteellisen museon, Kangasala-seuran ja Pohtiolammen sääksikeskuksen kanssa. Viikonlopun aikana opittiin uutta mm. tietyömaiden historiasta, ruosteenpoistosta, ikkunoiden huoltokorjauksesta, kalasääskistä ja kurjista,…

Kulttuuriympäristötalkoot 2. ja 3.9.2023 Tule viettämään alkusyksyn päiviä Kangasalan upei-siin kulttuuriympäristöihin!

Alueelliset vastuumuseot Pirkanmaan maakuntamuseo ja Tampereen Luonnontieteellinen museo sekä tieliikenteen valtakunnallinen vastuumuseo Mobilia järjestävät syyskuussa kulttuuriympäristötalkoot Kangasalan Sarsassa ja läheisellä Mobilian alueella. Kangasalan Sarsa tunnetaan jo kivikaudelta jatkuneesta asutuksesta, joka on muokannut kulttuurimai-semaa sekä alueen biotooppeja. Talkoissa tutustutaan alueen monimuotoiseen…