Introduction

Paloheinä, Tukikohta XVIII: 1

Paloheinä, Tukikohta XVIII: 1

Helsingin alueella sijaitsee runsaasti ensimmäisen maailmansodan aikaisia (1914″’1918) venäläisten rakennuttamia puolustusvarustuksia. Linnoitusrakenteita sijaitsee kolmena vyöhykkeenä mantereella ja ne suojasivat Helsinkiä ja sen edustalla ollutta Viaporin sotasatamaa maalta tulevaa hyökkäystä vastaan. Varustuksia rakennettiin myös Viaporin sotasataman edustalle saaristoon meririntamaksi. Nämä puolustusvarustukset olivat osa laajempaa koko Etelä-Suomeen ja Suomenlahden rannikolle ulottuvaa puolustusjärjestelmää, joka suojasi Venäjän silloista pääkaupunkia Pietaria. Nykyään maarintaman linnoituksia on pääkaupunkiseudulla Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla.

Tukikohta XVIII kokonaisuudessaan on aikanaan sijainnut laajalla alueella nykyisten Keskuspuiston ja Maununnevan alueilla. Tukikohdan asema 1 sijaitsee Keskuspuistossa, Pakilanmetsä-nimisellä metsäalueella aivan Paloheinän pientaloalueen laidalla. Linnoitus sijoittuu Kivimäentien ja Pikkusuontien risteyksen luoteispuolelle kuusivaltaiseen sekametsään. Tukikohdan rakentaminen aloitettiin vuonna 1915.

Tällä linnoituskohteella on sekä maahan kaivettua että kallioon louhittua yhdyshautaa ja kaksi sortunutta suojahuonetta.  Kohteen eteläosa on paikoin melko pusikoituneessa ympäristössä. Pohjoisemmissa osissa linnoitusta on mm. muuratuilla kivillä tuettua kallioon louhittua hautaa, tuli- tai tähystysasemia, yksi betoninen räjäytetty suojahuone sekä noin 65 metriä taisteluhautaa torjuntasuuntina länsi, pohjoinen ja koillinen. Lisäksi kohteen pohjoislaidalla on avonainen asema sekä muita rakenteita. Kohteen rakentaminen on jäänyt kesken.

Kohteella on hyvin säilyneitä tyypillisiä sekä harvinaisia linnoituslaitteita. Paloheinän puolustusasemat XVIII:1″’3 muodostavat suojelukokonaisuuden (RKY=arvokas rakennettu kulttuuriympäristö). Kohteen keskikoordinaatit ovat P = 6680927, I = 384660  (ETRS-TM35FIN).  

Hoito-ohje

Hoitotoimien tavoitteena on siistiä linnoitusalue roskista sekä raivata kasvillisuutta, jotta kohde olisi paremmin havaittavissa ja saavutettavissa. Maatuvan jätteen kertymistä pyritään estämään. Kohteen hoito tukee myös sen säilymistä.

Rajoitukset  

Hoitotoimia tehtäessä on syytä huomioida, että kyseessä on arvokas metsäkohde juuri lahopuun johdosta. Aseman alue kuuluu myös laajempaan metsäalueeseen, joka on määritelty linnustollisesti arvokkaaksi.

Lähestymisohjeet

Kohteelle pääsee varsin helposti Kivimäentien ja Pikkusuontien risteyksen luoteispuolelta. Myös aseman pohjoispuolella noin 20 metrin päässä kulkee ulkoilupolku. Linnoituksen alueella risteilee kinttupolkuja ja kohteen ympäristössä on varsin helppo liikkua.

Suositukset käytöstä  

Keskuspuisto ulkoilupolkuineen on vilkkaassa virkistyskäytössä ja kohde on varsin helposti saavutettavissa. Kohde sopii hyvin omatoimiseen retkeilyyn ja muodostaa hienon kokonaisuuden tukikohdan asemien 2″’3 kanssa.

Osoite:  Pakilanmetsä Keskuspuisto, Kivimäentien ja Pikkusuontien risteyksen luoteispuoli

Adoptoija: Pohjois-Helsingin reserviupseerit ry

 

0 kommenttia aiheesta “Paloheinä, Tukikohta XVIII: 1

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *