Adoptoi monumentti. Parhaita käytäntöjä.Tutustu:

Parhaita käytäntöjä

Pirkanmaan maakuntamuseo on julkaissut Adoptoi monumentti – Parhaita käytäntöjä -kirjasen. Opas on tarkoitettu kaikille, jotka suunnittelevat Adoptoi monumentti -toiminnan käynnistämistä tai ovat muuten kiinnostuneita kulttuuriympäristön hoidosta. Opas on toteutettu sekä suomen- että englanninkielisenä ja sitä saa tarvittaessa Vapriikista, Tampereelta. Opas on myös vapaasti luetavissa, jaettavissa ja ladattavissa netistä:
Adoptoi monumentti – Parhaita käytäntöjä (suomeksi)
Adopt a Monument – Best Practices (englanniksi)

Categories: Tutustu:

Vastaa