‘Turtolan ja Turtosen tilojen tilakeskukset vuoden 1946 ortoilmakuvassa. Makasiini ympäröitynä punaisella. Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki’

Turtolan ja Turtosen tilojen tilakeskukset vuoden 1946 ortoilmakuvassa. Makasiini ympäröitynä punaisella. Kuva: Maanmittauslaitos ja Tampereen kaupunki.

Vastaa