Info

Adoptera ett monument är frivilligarbete avsett för arkeologiska lokaler, historiska strukturer och gamla byggnader – och framför allt människor. Det handlar om att samla information, göra vårdplaner, städa, rensa ogräs, tjära, måla, laga fönster och vara tillsammans i en mängd…